Chi tiết văn bản số: 17/2017/QH14
Tên văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng của Quốc hội, số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017.
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực ban hành:
Tiền tệ - Ngân hàng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Quốc hội
Số/Ký hiệu: 17/2017/QH14
Ngày ban hành: 20/11/2017
Trích dẫn: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng của Quốc hội, số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản