Chi tiết văn bản số: 16/2017/QH14
Tên văn bản: Luật Lâm nghiệp của Quốc hội, số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017.
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực ban hành:
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Quốc hội
Số/Ký hiệu: 16/2017/QH14
Ngày ban hành: 15/11/2017
Trích dẫn: Luật Lâm nghiệp của Quốc hội, số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản