Chi tiết văn bản số: 45/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực ban hành:
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 45/CT-TTg
Ngày ban hành: 13/12/2017
Trích dẫn: Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản