Chi tiết văn bản số: 60/2017/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 60/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 08/12/2017
Trích dẫn: Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn.
Người ký: Nguyễn Linh Ngọc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản