Chi tiết văn bản số: 18/2017/L-CTN
Tên văn bản: Lệnh số 18/2017/L-CTN ngày 05/12/2017 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Quy hoạch.
Loại văn bản: Lệnh
Lĩnh vực ban hành:
Quy hoạch
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Chủ tịch nước
Số/Ký hiệu: 18/2017/L-CTN
Ngày ban hành: 05/12/2017
Trích dẫn: Lệnh số 18/2017/L-CTN ngày 05/12/2017 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Quy hoạch.
Người ký: Trần Đại Quang
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản