Chi tiết văn bản số: 16/2017/L-CTN
Tên văn bản: Lệnh số 16/2017/L-CTN ngày 05/12/2017 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Thủy sản.
Loại văn bản: Lệnh
Lĩnh vực ban hành:
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Chủ tịch nước
Số/Ký hiệu: 16/2017/L-CTN
Ngày ban hành: 05/12/2017
Trích dẫn: Lệnh số 16/2017/L-CTN ngày 05/12/2017 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Thủy sản.
Người ký: Trần Đại Quang
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản