Chi tiết văn bản số: 15/2017/L-CTN
Tên văn bản: Lệnh số 15/2017/L-CTN ngày 05/12/2017 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
Loại văn bản: Lệnh
Lĩnh vực ban hành:
Ngoại giao
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Chủ tịch nước
Số/Ký hiệu: 15/2017/L-CTN
Ngày ban hành: 05/12/2017
Trích dẫn: Lệnh số 15/2017/L-CTN ngày 05/12/2017 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
Người ký: Trần Đại Quang
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản