Chi tiết văn bản số: 14/2017/L-CTN
Tên văn bản: Lệnh số 14/2017/L-CTN ngày 04/12/2017 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.
Loại văn bản: Lệnh
Lĩnh vực ban hành:
Tiền tệ - Ngân hàng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Chủ tịch nước
Số/Ký hiệu: 14/2017/L-CTN
Ngày ban hành: 04/12/2017
Trích dẫn: Lệnh số 14/2017/L-CTN ngày 04/12/2017 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.
Người ký: Trần Đại Quang
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản