Chi tiết văn bản số: 38/2017/TT-BTTTT
Tên văn bản: Thông tư số 38/2017/TT-BTTTT ngày 13/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - Quốc phòng
Báo chí - Truyền hình
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin truyền thông
Số/Ký hiệu: 38/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 13/12/2017
Trích dẫn: Thông tư số 38/2017/TT-BTTTT ngày 13/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân.
Người ký: Trương Minh Tuấn
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản