Chi tiết văn bản số: 144/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Tư pháp
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 144/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/12/2017
Trích dẫn: Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản