Chi tiết văn bản số: 459/NQ-UBTVQH14
Tên văn bản: Nghị quyết số 459/NQ-UBTVQH14 ngày 12/12/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Kinh tế - Xã hội
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Số/Ký hiệu: 459/NQ-UBTVQH14
Ngày ban hành: 12/12/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 459/NQ-UBTVQH14 ngày 12/12/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản