Chi tiết văn bản số: 29/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 29/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 15/12/2017
Trích dẫn: Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.
Người ký: Lê Quân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản