Chi tiết văn bản số: 132/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
NSNN
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán lĩnh vực khác
Kiểm toán NSNN
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 132/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 15/12/2017
Trích dẫn: Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.
Người ký: Huỳnh Quang Hải
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản