Chi tiết văn bản số: 103/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 103/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - An toàn
Chương trình MTQG
Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 103/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 05/10/2017
Trích dẫn: Thông tư số 103/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020.
Người ký: Trần Xuân Hà
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản