Chi tiết văn bản số: 2039/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 2039/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 2371, Nghị quyết 2375 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Hợp tác quốc tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2039/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 18/12/2017
Trích dẫn: Quyết định số 2039/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 2371, Nghị quyết 2375 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản