Chi tiết văn bản số: 29/2017/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư số 29/2017/TT-BCT ngày 20/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - An toàn
Định mức kỹ thuật
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Bộ Công Thương
Số/Ký hiệu: 29/2017/TT-BCT
Ngày ban hành: 20/12/2017
Trích dẫn: Thông tư số 29/2017/TT-BCT ngày 20/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini.
Người ký: Trần Tuấn Anh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản