Chi tiết văn bản số: 2465/QĐ-BTC
Tên văn bản: Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
NSNN
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán lĩnh vực khác
Kiểm toán NSNN
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 2465/QĐ-BTC
Ngày ban hành: 26/12/2017
Trích dẫn: Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018.
Người ký: Đinh Tiến Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản