Chi tiết văn bản số: 2038/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Định mức kỹ thuật
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2038/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 18/12/2017
Trích dẫn: Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản