Chi tiết văn bản số: 31/2017/TT-BTTTT
Tên văn bản: Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - An toàn
Thông tin truyền thông
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin truyền thông
Số/Ký hiệu: 31/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 15/11/2017
Trích dẫn: Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin.
Người ký: Trương Minh Tuấn
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản