Chi tiết văn bản số: 05/2017/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Thông tư số 05/2017/TT-BKHĐT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Đầu tư
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số/Ký hiệu: 05/2017/TT-BKHĐT
Ngày ban hành: 30/11/2017
Trích dẫn: Thông tư số 05/2017/TT-BKHĐT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê.
Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản