Chi tiết văn bản số: 133/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Tiền tệ - Ngân hàng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán lĩnh vực khác
Kiểm toán NSNN
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 133/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 15/12/2017
Trích dẫn: Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.
Người ký: Huỳnh Quang Hải
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản