Chi tiết văn bản số: 2090/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 2090/QĐ-TTg ngày 26/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phẩn Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Cổ phần - Cổ phần hóa
Doanh nghiệp
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2090/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 26/12/2017
Trích dẫn: Quyết định số 2090/QĐ-TTg ngày 26/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phẩn Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản