Chi tiết văn bản số: 49/2017/TT-BGTVT
Tên văn bản: Thông tư số 49/2017/TT-BGTVT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Định mức kỹ thuật
Giao thông vận tải
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 49/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 15/12/2017
Trích dẫn: Thông tư số 49/2017/TT-BGTVT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa.
Người ký: Nguyễn Nhật
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản