Chi tiết văn bản số: 39/2017/TT-BTTTT
Tên văn bản: Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Công nghệ thông tin
Định mức kỹ thuật
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin truyền thông
Số/Ký hiệu: 39/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 15/12/2017
Trích dẫn: Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước.
Người ký: Trương Minh Tuấn
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản