Chi tiết văn bản số: 2119/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 2119/QĐ-TTg ngày 28/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các quốc gia, địa bàn trọng điểm nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Giao thông vận tải
Hợp tác quốc tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2119/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 28/12/2017
Trích dẫn: Quyết định số 2119/QĐ-TTg ngày 28/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các quốc gia, địa bàn trọng điểm nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản