Chi tiết văn bản số: 779/QĐ-UBDT
Tên văn bản: Quyết định số 779/QĐ-UBDT ngày 22/12/2017 của Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Đầu tư
NSNN
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Dân tộc
Số/Ký hiệu: 779/QĐ-UBDT
Ngày ban hành: 22/12/2017
Trích dẫn: Quyết định số 779/QĐ-UBDT ngày 22/12/2017 của Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020.
Người ký: Đỗ Văn Chiến
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản