Chi tiết văn bản số: 32/2017/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số đi
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Doanh nghiệp
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Bộ Công Thương
Số/Ký hiệu: 32/2017/TT-BCT
Ngày ban hành: 28/12/2017
Trích dẫn: Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
Người ký: Đỗ Thắng Hải
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản