Chi tiết văn bản số: 27/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 07/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Chương trình MTQG
Đầu tư
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 27/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 07/01/2018
Trích dẫn: Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 07/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ.
Người ký: Phạm Bình Minh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản