Chi tiết văn bản số: 16/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Công nghiệp
Doanh nghiệp
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 16/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 05/01/2018
Trích dẫn: Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020.
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản