Chi tiết văn bản số: 10/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 04/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Khánh Hòa bị ảnh hưởng cơn bão số 12.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Chính sách
Chương trình MTQG
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Thực phẩm - Dược phẩm
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 10/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 04/01/2018
Trích dẫn: Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 04/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Khánh Hòa bị ảnh hưởng cơn bão số 12.
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản