Chi tiết văn bản số: 01/2018/TT-BGTVT
Tên văn bản: Thông tư số 01/2018/TT-BGTVT ngày 03/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giao thông vận tải
Hàng hải
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 01/2018/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 03/01/2018
Trích dẫn: Thông tư số 01/2018/TT-BGTVT ngày 03/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.
Người ký: Nguyễn Văn Công
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản