Chi tiết văn bản số: 163/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ logistics.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Doanh nghiệp
Giao thông vận tải
Kinh tế - Thương mại
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 163/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 30/12/2017
Trích dẫn: Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ logistics.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản