Chi tiết văn bản số: 33/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 09/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Giao thông vận tải
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 33/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 09/01/2018
Trích dẫn: Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 09/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản