Chi tiết văn bản số: 32/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 09/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1378/QĐ-TTg ngày 12/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nư
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Báo chí - Truyền hình
Hợp tác quốc tế
Quy hoạch
Thông tin truyền thông
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 32/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 09/01/2018
Trích dẫn: Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 09/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1378/QĐ-TTg ngày 12/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản