Chi tiết văn bản số: 30/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 08/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai năm 2017.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Chính sách
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 30/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 08/01/2018
Trích dẫn: Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 08/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai năm 2017.
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản