Chi tiết văn bản số: 08/2018/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Đầu tư
Doanh nghiệp
Kinh tế - Thương mại
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 08/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/01/2018
Trích dẫn: Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản