Chi tiết văn bản số: 04/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 12/01/2018 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Long.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Đất đai - Bất động sản
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 04/NQ-CP
Ngày ban hành: 12/01/2018
Trích dẫn: Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 12/01/2018 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Long.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản