Chi tiết văn bản số: 55/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 11/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa I-ta-l
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Hải quan
Hành chính
Hợp tác quốc tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 55/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 11/01/2018
Trích dẫn: Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 11/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa I-ta-li-a.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản