Chi tiết văn bản số: 52/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 11/01/2018 của Thủ tướng về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Quy hoạch
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 52/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 11/01/2018
Trích dẫn: Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 11/01/2018 của Thủ tướng về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản