Chi tiết văn bản số: 79/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 18/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 79/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 18/01/2018
Trích dẫn: Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 18/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025.
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản