Chi tiết văn bản số: 01/2018/TT-BNNPTNT
Tên văn bản: Thông tư số 01/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Doanh nghiệp
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số/Ký hiệu: 01/2018/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 16/01/2018
Trích dẫn: Thông tư số 01/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.
Người ký: Nguyễn Xuân Cường
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản