Chi tiết văn bản số: 47/2017/TT-BTTTT
Tên văn bản: Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Kinh tế - Thương mại
Thông tin truyền thông
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin truyền thông
Số/Ký hiệu: 47/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 29/12/2017
Trích dẫn: Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất.
Người ký: Trương Minh Tuấn
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản