Chi tiết văn bản số: 121/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Ninh Bình
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Kiểm toán lĩnh vực khác
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 121/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 23/01/2018
Trích dẫn: Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Ninh Bình
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản