Chi tiết văn bản số: 04/2018/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Tài chính Nhà nước
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BTC
Ngày ban hành: 17/01/2018
Trích dẫn: Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.
Người ký: Trần Xuân Hà
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản