Chi tiết văn bản số: 01/2018/TT-BYT
Tên văn bản: Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Thực phẩm - Dược phẩm
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán lĩnh vực khác
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 01/2018/TT-BYT
Ngày ban hành: 18/01/2018
Trích dẫn: Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
Người ký: Trương Quốc Cường
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản