Chi tiết văn bản số: 84/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Chính sách
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán lĩnh vực khác
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 84/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 19/01/2018
Trích dẫn: Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030.
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản