Chi tiết văn bản số: 05/2018/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 05/2018/TT-BTC ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Công nghệ thông tin
Thuế - Phí - Lệ phí
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán lĩnh vực khác
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BTC
Ngày ban hành: 22/01/2018
Trích dẫn: Thông tư số 05/2018/TT-BTC ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản