Chi tiết văn bản số: 04/2018/TT-BGTVT
Tên văn bản: Thông tư số 04/2018/TT-BGTVT ngày 23/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giao thông vận tải
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 23/01/2018
Trích dẫn: Thông tư số 04/2018/TT-BGTVT ngày 23/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không.
Người ký: Lê Đình Thọ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản