Chi tiết văn bản số: 14/2018/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Hợp tác quốc tế
Kinh tế - Thương mại
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán lĩnh vực khác
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 14/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 23/01/2018
Trích dẫn: Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản