Chi tiết văn bản số: 06/2018/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 06/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2017/TT-BTC ngày 18/04/2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ Nhà nước cho NSNN.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
NSNN
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 06/2018/TT-BTC
Ngày ban hành: 24/01/2018
Trích dẫn: Thông tư số 06/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2017/TT-BTC ngày 18/04/2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ Nhà nước cho NSNN.
Người ký: Huỳnh Quang Hải
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản